Byggboom i Angered samt Gårdsten ger flera tusen nya bostäder

Det finns stora planer på stadsutveckling i Angered. De närmaste åren kommer det att byggas för fullt. Fram till år 2022 är målet att stadsdelens invånare ska öka med tiotusen personer och att tre tusen nya bostäder ska byggas.

Redan nu händer det mycket i den nordöstra stadsdelen, bland annat i Gårdsten där bygget av 126 hyreslägenheter är i full gång och i Olofstorp där det planeras 50 bostadsrätter, samt nybyggen i Hammarkullen.

– Att det byggs många och olika typer av bostäder är viktigt så att man kan bo kvar i Angered och göra bostadskarriär. Här finns en stor trångboddhet och bostadsbrist, säger Wenche Lerme, utvecklingsledare inom stadsutveckling i stadsdelen Angered.

Enligt stadens befolkningsprognos kännetecknas Angered av en stor inflyttning från utlandet och en stor utflyttning till övriga Göteborg. Omsättningen är stor och många bor relativt kort period i Angered. Samtidigt är Angered den stadsdel som har lägst medelålder.

– Det finns många fina naturområden och mark att bygga på här i Angered och det vill vi ta vara på nu, säger Wenche Lerme.

Förutom satsningar på fler bostäder planerar stadsdelen Angered också för fler förskolor, skolor och butiker. Helga Valdimarsdottir hör till dem som valt att bo kvar i Angered. Hon och hennes familj trivs bra i stadsdelen, dottern vill knappt åka bort under sommaren eftersom det händer så mycket roligt.

– Utvecklingen i Angered är jättepositiv, det har länge behövs många nya bostäder och äntligen byggs det, säger Helga.

LÄS MER..

BILDKÄLLA: GÖTEBORGS STADSUTVECKLING