Inflyttning i Gårdsten

Första hyresgästerna började flytta in i Gårdsten