GÅRDSTENSBOSTÄDER AB BILDAS

Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheter och även utveckla, bidra till och förnya stadsdelen Gårdsten som helhet.