KRYDDHYLLAN PLAN-START

Planerna och projektet Kryddhyllan har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Byggnadsnämnden.