Stadsplan för Gårdsten

Gårdstens stadsplan fastställdes 1968