VINDKRAFT i GÅRDSTEN

Vindkraftverket invigdes den 30 mars 2009 och fick då namnet Adrianna, döpt efter en av eleverna från ISG Långmosseskolan i Gårdsten som sjöng på invigningsceremonin.