Gårdstensbostäder AB

gardstensbostader_bild

Gårdstensbostäder AB

Salviatorget 3
424 41
Angered
031-332 60 00
gardstensbostader_logotyp_ny

Gårdstensbostäder bildades 1997 för att tillsammans med de boende utveckla området socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Bolaget förvärvade fastigheter från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag och Bostads AB Poseidon och uppdraget från ägarna var att skapa ett hållbart Gårdsten.

LÖNSAM HÅLLBARHET

Uppdraget är lika aktuellt idag och det flerdimensionella hållbarhetsarbetet har visat sig vara lönsamt på många sätt. Inte minst ekonomiskt – Gårdstensbostäder är ett självfinansierat bolag som stadigt uppvisar positiva fastighetsresultat.