Gårdsten Historia & Fakta – 1968 Till Idag

Gårdsten Område Karta - Google Kartor - 2016

Denna sida över Gårdsten är ständigt under uppdatering och vidareutveckling, då vi hittar/får in nya uppgifter kontinuerligt.

Stadsdelen Gårdsten är beläget cirka 12 kilometer norr om Göteborgs centrum och väster om Angered Centrum. Det gränsar i norr med Surte och är kommunens nordligaste utpost. Stadsdelen befolkas av drygt 8855 (DECEMBER 2016) personer.

Stadsdelen präglas av en mycket kuperad natur (100 meter över havet) och har renast luft i Storgöteborg.

Gårdsten planerades på en tidigare oexploaterad högplatå bestående av två bergsryggar i nord-sydlig utsträckning. Mellan dessa låg kärrmark som inte dög till bebyggelse. För att överbrygga höjdskillnaderna användes så kallad nivåsprängning, där bergsryggarnas toppar sprängdes och skyfflades ner på bergens lägre delar för att skapa byggbara platåer. Området mellan åsarna som sedan kom att kallas Dalen planerades som grönområde med lekfält. Bebyggelsen planerades huvudsakligen till bergsryggarna i västra och östra Gårdsten från början.

PS. Har du uppgifter som skulle passa in på denna sidan? Skicka in dem här idag.

TIDSLINJE ÖVER GÅRDSTEN´S HISTORIA

1968
1968-02-18

Stadsplan för Gårdsten

Gårdstens stadsplan fastställdes 1968
1970
1970-02-18

Inflyttning i Gårdsten

Första hyresgästerna började flytta in i Gårdsten
1997
1997-01-01

GÅRDSTENSBOSTÄDER AB BILDAS

Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheter och även utveckla, bidra till och förnya stadsdelen Gårdsten som helhet.
2004
2004-11-01

KRYDDHYLLAN PLAN-START

Planerna och projektet Kryddhyllan har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Byggnadsnämnden.
2009
2009-03-30

VINDKRAFT i GÅRDSTEN

Vindkraftverket invigdes den 30 mars 2009 och fick då namnet Adrianna, döpt efter en av eleverna från ISG Långmosseskolan i Gårdsten som sjöng på invigningsceremonin.
2014
2014-11-12

GLC BYGGER LOGISTIKCENTER

GLC bygger ett helt nytt stort logistikcenter i Gårdsten. Projektstart 12 november 2014.

INFORMATIONSKÄLLOR:

PRISMA, RIKSANTIKVARIEÄMBETET, WIKIPEDIA, GÖTEBORG STATISTIK, GÖTEBORG ENERGI, GÅRDSTENSBOSTÄDER, GÖTEBORG STAD

Företagare - Hjälp oss att utveckla Gårdsten.se

Här nedan ser du företag som aktivt valt att stödja Gårdsten.se. Stöd oss med ert företag med!Surfa gärna in på deras hemsida genom att klicka på logotypen, dem förtjänar ett besök tycker vi.