Miljonregn över nybygge i Gårdsten – Robert Dicksons Stiftelse

Robert Dicksons stiftelse får ett välkommet bidrag. Nybyggnationerna vid Nya Kryddhyllan har beviljats 61 miljoner i investeringsbidrag.

– Det här är fantastiskt kul och betyder väldigt mycket eftersom det innebär att vi kan hålla lägre hyresnivå, vilket är en del av stiftelsens uppdrag, säger VD Mikael Jansson.

Den totala kostnaden för bygget av de tre hyreshusen beräknas idag till 260 miljoner. Det statliga investeringsstödet på 61 miljoner innebär mer konkret att hyran för en 75 kvadratmeter stor lägenhet nu kan bli runt 780 kronor billigare per månad.

Bygget vid Nya Kryddhyllan påbörjades i oktober och omfattar tre punkthus på vardera elva våningar. Inflyttningen kommer ske etappvis med start i januari 2018 och omfatta totalt 132 lägenheter.

– Det blir alltifrån ettor till fyror. Alla kommer ha balkong och fantastisk utsikt mot Kungälvs fästning åt ena hållet och Göteborgs hamn åt det andra. Dessutom byggs det villor och radhus framför så det blir en bra blandning, säger Mikael Jansson.

Tillsammans med Peab som bygger husen ville man även göra en samhällsinsats genom att erbjuda arbetslösa ungdomar att få utbildning, jobb och lägenhet.

LÄS MER PÅ GÖTEBORGDIREKT HÄR…

Robert Dicksons stiftelse har sedan grundandet 1856 arbetat för att uppföra sunda och välförsedda bostäder till rimliga hyror.

Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen producerar även ett stort antal nya hyreslägenheter inom Göteborg. I dagsläget pågår produktion av 200 lägenheter. Ett av de senaste påbörjade projekten, placerat i Gårdsten på nya Kryddhyllan, har nu beviljats statligt investeringsbidrag. Totalt skall 132 lägenheter byggas och det statliga stödet för byggnationen uppgår till totalt 61 273 432 kronor.

– Stiftelsens syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade arbetare så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget extremt stort i hela Göteborg. Vi är därför mycket stolta över vår satsning på nybyggnation. Det statliga stödet ger oss möjlighet att producera nybyggda bostäder med rimliga hyror, säger Mikael Jansson, VD på Robert Dicksons stiftelse.

– Byggnationen är en del i Gårdstens vision 2025 – 1000 nya bostäder på 10 år. Vi ser fram emot att det blir fler bostäder i Gårdsten eftersom vi inte längre har några vakanser. Positivt är att stiftelsen är en långsiktig fastighetsägare och det behövs även fler lägenheter. Investeringsbidraget gör ju att hyrorna kommer hålla en bra nivå för att vara nybyggnation, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder.

LÄS MER PÅ GÅRDSTENSBOSTÄDER NEWSDESK HÄR…