Ny skola och mer bostäder i Gårdsten

Bostadsbristen är stor i hela Göteborg och det kommer att byggas mycket de närmaste åren. I Angered kommer det bland annat att byggas i Gårdsten.

Planer för bostadsbyggande och föreningsbidrag diskuterades på senaste nämndmötet i Angered, på nämndmötet den 28 mars pratade politikerna bland annat om planer för bostadsbyggande.

Det finns planer som gör det möjligt att bygga cirka 400 nya bostäder och en ny skola i nordöstra Gårdsten samt bostäder och verksamheter i Gårdstens centrum. Det ska bli både bostadsrätter och hyresrätter.

– Allt som handlar om stadsutveckling och byggande av bostäder är bra för Angered och angedsborna, förklarade nämndens ordförande Ali Mooeni (S).

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

PDF – UTLÅTANDE OCH DETALJPLAN

LÄS MER HÄR..
BILD: GÅRDSTENSBOSTÄDER