Ytterligare 230 nya bostadsrätter ska byggas i Gårdsten

Minst 230 nya bostadsrätter ska byggas i Gårdsten. Det står klart efter markanvisningen som fastighetsnämnden beslutade om på sammanträdet den 25 september. Tre exploatörer fick anvisningen som består av två olika projekt där det ställs krav på miljöhänsyn och sociala åtaganden.

230 nya bostadsrätter ska byggas i Gårdsten med fokus på social hållbarhet

I ett område utmed Gårdstensvägen i östra Gårdsten får FB bostads AB och Peab Bostad AB en markanvisning för att bygga 150 bostäder i flerbostadshus. I Gårdsten finns idag cirka 3 200 bostäder, och närmare 90 procent är hyresrätter. För att skapa en bra blandning av bostäder i området är inriktningen därför bostadsrätter.

Sex intressenter har lämnat in ansökningar för markanvisningen, som ligger i det område som Göteborgs Stad kallar för ”mellanstaden”.I kraven för att komma ifråga finns bland annat att det ska vara miljöanpassat byggande. Det har även lagts vikt vid om aktörerna har innovativa idéer eller lösningar som bidrar till ekologiskt hållbart boende.

FB Bostads AB som ska uppföra en tredjedel av bostäderna kommer att bygga enligt en passivhuskonstruktion och lösa elförsörjningen med solceller på taken.Andra miljöåtgärder är att de boende via en app ska kunna ordna samåkning och göra byten av saker med varandra.

Peab Bostad AB ska svanen-certifiera sina hus. Företaget kommer även ordna cykelpool för elcyklar, ha en återbrukslokal samt verka för att ha flexibla lösningar för p-platser så att de kan användas till annat då bilanvändandet minskar.

Fler bostäder ger en ökad trygghet söder om Gårdstensskolan

Fastighetsnämnden beslutade även om att markanvisa ett område söder om Gårdstensskolan till Riksbyggen för att bygga 80 nya bostadsrätter. Byggnationen är tänkt att ge en ökad trygghet längs den väg som går mellan Gårdstens centrum och Kaneltorget.

Marken är direktanvisad som innebär att det inte ges möjlighet för andra byggaktörer att lämna in intresseanmälan. Skälet för detta är att Riksbyggen äger obebyggda tomter med byggrätt vid Kryddhyllan i Västra Gårdsten. Dessa tomter vill Göteborgs Stad förvärva för att möjliggöra byggnation av boende med särskild service, vilket det finns behov av.

KÄLLA: GÖTEBORGS STAD MYNEWSDESK